Vi hjälper våra kunder att nå sina affärsmål. Vi utgår från kunden och tar fram relevanta kampanjer där syfte och mål står i fokus. Ibland rör det sig om en isolerad händelse och ibland renderar vårt arbete i en integrerad och mer långsiktig kampanj.

Vi hjälper våra kunder med kommunikation mot alla sina målgrupper som varumärket är beroende av – så som konsumenter, den egna organisationen, återförsäljare och media.

För att skapa integrerade kampanjer är det viktigt att ha god förståelse för andra kanaler. Ett möte blir ibland bättre om man kombinerar det med utvalda discipliner som sociala medier, PR, TV, print, design och radio. Samarbetet har givetvis inget egenvärde utan kräver en strategi för att nå bästa resultat.

Vi ställer oss frågor om vad kunden har för affärsmål? Därefter utarbetar vi våra koncept.

Hur skall vi öka försäljningen? Hur skall vi få ungdomarna att förstå och älska vår nya produkt? Vi måste ta marknadsandelar, hur då? Hur skall vi generera maximalt resultat på mässan? Hur skall vi förankra företagets vision bland säljarkåren? Hur tar jag en tydligare position i butiken?

Om detta är frågor du ställer dig så är Rider rätt byrå att kontakta.