Risenta etablerades redan 1940. Passionen och nyfikenheten för hälsosam mat lever i allra högsta grad kvar. Risentas affärsidé är enkel, att erbjuda god och hälsosam mat till alla som vill äta och leva hälsosamt.

Rider har genom åren insett att butiksdemo är nödvändigt. Disciplinen blir särskilt viktig för produkter som ännu inte är bekanta för målgruppen. Tyvärr är butiksdemon i dagsläget så prispressad att många har tvingats vänja sig vid halvdana genomföranden.

Riders modell är att kvalitetssäkra alla led så att marknadsinvesteringen blir bra. Helst ska aktiviteten räknas hem redan under genomförandet. När Rider hjälper Risenta i butik så är målet att sälja slut på hyllan. Detta händer ofta… men så har vi utbildad personal, medhavd monter och egna bilar till förfogande.