Alla svenska företag värderas kontinuerligt av företaget Soliditet när det gäller ekonomisk stabilitet och betalningsförmåga. Deras underlag bygger på en mängd olika beslutsregler och resultatet redovisas i form av en ratingkod där AAA-rating är det högsta betyget.

Det krävs alltid litet extra för att få högsta värdering. AAA-rating är inget undantag. Av Sveriges alla aktiebolag är det endast ett fåtal som har AAA (Trippel-A) – den högsta kreditratingen i Soliditets kreditvärderingssystem i minst 12 månader.

Rider fortsätter stabilt med AAA-rating.