Vi skapar kreativ och upplevelsebaserad kommunikation – det gäller även vår närvaro i fjällen!

Med närmare 20 års erfarenhet av evenemang runt om i världen vågar vi påstå att vi är experter i området. Vi verkat för att skapa affärsnytta för våra kunder och oavsett om vi kommer in på en strategisk eller taktisk nivå så hjälper vi varumärken att hitta rätt bland aktiviteter, content och kommunikation.

Vi ser oss som ett komplement till alla aktivitetsbolag och hjälper varumärken att sondera bland det rika utbytet av aktiviteter i fjällen. Vi tar hand om hela eller delar av logistiken och blir din lokala resurs. Vi kan fjällen!

Vi hjälper dig med dina möten och kommunikation i fjällen:

  • Konferenser
  • Kick Offer
  • Ledningsgruppsresor
  • Engagemangsresor
  • Sponsringsaktivering
  • Event
  • Retail