Genom att utveckla koncept som ökar produktupplevelsen i och utanför butik ökar vi försäljningen för våra kunder.

Rider har byggt upp erfarenheten, strukturen, systemen samt personalbasen för att skapa faktisk affärsnytta. Genom Rider Insight™ får våra kunder möjlighet att följa projektets alla faser, i realtid, och kan snabbt få ut agerbar information.

  • Idé & konceptutveckling
  • In-Store Event
  • Demonstrationer
  • Pop Up Concepts
  • Merchandising
  • Bemanning