TÄVLINGSVILLKOR

Har du inte hunnit köpa din biljett till Summerburst 2016?
Polaroid Eyewear ger dig nu möjligheten att tävla om totalt tolv stycken två-dagars biljetter till Summerburst i Stockholm. Sex personer vinner två biljetter var. Detta behöver du göra för att delta i tävlingen:

 • Ladda upp en bild på Instagram som speglar Polaroids kampanj ”Life at its best”, när är livet på topp för dig?
 • Tagga den vän som du skulle vilja ta med dig till Summerburst om du skulle vinna.
 • Hashtagga #lifeatitsbest #youllsee
 • Följ @polaroideyewear på instagram
 • Ovan måste göras senast kl 20.00 den 10 juni 2016

Obs! Din profil måste vara öppen/publik för att vi ska kunna se ditt bidrag.

För varje vinnare (totalt sex) innehåller priset följande:

 • Två stycken två-dagars biljetter till Summerburst i Stockholm 2016.
 • Priset innehåller endast festivalbiljetter, resa och boende ingår ej.

 

Tävlingsregler

Genom att delta i tävlingen så godkänner du de följande tävlingsvillkoren:
Vinnarna utses av en jury vars beslut ej kan överklagas. Totalt finns tolv stycken två-dagars biljetter till festivalen Summerburst i Stockholm, 10 och 11 juni 2016. Sex personer vinner två biljetter var. Tävlingen pågår den 9 och 10 juni 2016 och vinnarna kontaktas via instagram den 10/6 senast kl 21.00. Om inte vinnaren återkommer till oss inom 12 h har vi rätt att dra en ny vinnare. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Polaroid Eyewear har rätt att publicera vinnarnas namn i sina eller sina partners digitala kanaler samt även rättighet att använda bildmaterialet i sin globala marknadsföring utan ersättning. Priset kan inte efterskänkas och inte bytas mot kontanter eller andra produkter.

 

In English:

Haven’t yet bought your ticket for Summerburst 2016?
Polaroid Eyewear is now offering you the chance of competing for twelve two-day passes to the festival in Stockholm, see instructions below.

Please note that you have to have an open profile on Instagram for us to find your contribution.

 • Upload an image to Instagram reflecting the Polaroid campaign “Life at its best”, when is life on top for you?
 • Tag a friend who you’d bring to Summerburst in Stockholm in case you are the lucky winner of two tickets to the festival
 • Hashtag #lifeatitsbest #youllsee
 • Follow @polaroideyewear on instagram
 • The above has to be done at the latest by 20.00 (Swedish time) on June 10th, 2016.

For each winner (six in total), the price includes:

 • Two 2-day tickets to the Summerburst festival in Stockholm 2016.
 • No travel or accommodation is included.

 

Conditions

By participating in the competition you agree to the following conditions:
The winners are selected by a jury and their decision cannot be appealed. There are in total twelve two-day tickets to the festival Summerburst in Stockholm on June 10th and 11th 2016. Six persons will win two tickets each. The competition is running on June 9th and 10th 2016 and the winners will be contacted on Instagram at the latest June 10th 21.00 (Swedish time). If the winner does not return to us within 12h the jury has the right to choose a new winner. Any applicable taxes is paid by the winner. Polaroid Eyewear has the right to publish the names of the winners in their own and their partners’ digital channels and to use the images without replacement in their global marketing. The price cannot be waived or exchanged for cash or any other kind of product.