Vi svenskar är duktiga på att veckoplanera våra matinköp och försöker tänka på ekonomi och miljö när vi handlar. Trots det är vi många som får rester kvar i kylskåpet som till slut hamnar bland soparna.

Idag slängs ungefär var femte matkasse som bärs ut ur butiken. Därför lanserar Lantmännen nu Pizzamodellen – som ett nytt och enkelt sätt att ta till vara på överblivna råvaror och matrester. I ett led av kampanjen har Rider skapat ett koncept för Lantmännen där de besökt högskolor för att uppmuntra studenter till att slänga sina matrester på pizzan istället för soporna.