Lite blandat från trevliga dagar på If Stockholm Open 2014. Tack för detta år!