Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Med över 3000 anställda och med sina produkter inom oncologi och neurokirurgi på över 6 000 sjukhus världen över är möten en viktig kommunikationsform – internt som externt.

Under de gångna åren har Rider deltagit i planering och genomförande av Elektas användarmöten i syfte att engagera, utbilda och inspirera. Målet med dessa möten är att stärka relationen mellan Elekta och deras användare. Rider bistår med projekt & produktionsledning, logistik och administration.