Vi hjälper våra kunder att bli mer effektiva i sin egen kommunikation. Vi utvecklar koncept både mot kunders egna medarbetare (B2E) och till sina kunder och leverantörer (B2B).

Vi skapar innehåll och översätter budskapen i fysiska möten så att målgruppen tar till sig informationen samt agerar. Vår styrka är dels vår förmåga att skapa kreativa koncept som renderar i faktisk affärsnytta men också erfarenheten av kostnadseffektiv logistik kring ett möte.

  • Idé, konceptutveckling
  • Konferenser
  • Utlandsarrangemang
  • Utställningar
  • Galor & Awards
  • Mässor