I vår databas finner man mer än 60 000 unika och sökbara CV:n. Med denna resurs kan vi kostnadseffektivt genomföra stora personalintensiva kampanjer i och utanför butik.

Genom vårt projektverktyg, Rider Insight™, följer kund ett projekts alla faser i realtid – från dokumenthantering och scheman till återrapporter.

  • Eventbemanning
  • Informatörer
  • Värdar & Värdinnor
  • Demo-/butikspersonal
  • Mässpersonal
  • Produktionsledare